Control de Presència, Assistència i Horaris

Aplicació de Control de Presència laboral, Control Horari, Control de Temps. Solucions amb terminals per fitxar