Monitorització i Control

Aplicacions creades per a realitzar un seguiment i un control de despeses, traçabilitat, consum, etc.