Radiofreqüència (RFID)

Aplicacions basades en sistemes d'identificació per radiofreqüència, sense contacte o de proximitat. 

Tecnologia per fabricants que aporta valor i diferenciació als seus articles de forma perceptible pe...

Sistema de targeta prepagament per a serveis amb control de consum. Sense diners en efectiu...