Traçabilitat i RFID Activa

La tecnologia RFID Activa permet la lectura d'informació de tags actius a distància