Blog

Quines aplicacions poden tenir el reconeixement d'empremta ?

El reconeixement a través d'empremta dactilar pot ser usat en qualsevol aplicació que requereixi seguretat, control d'accés, identificació o comprovació de l'usuari.

Llegeix més

Què és Wireless ?

Wireless fa referència a les comunicacions sense fil

Llegeix més

Com utilitzar el DNI-e?

Requereix l'ús d'un lector de targetes específic per poder usar els certificats: un Lector de DNI

Llegeix més

Conserva en propietat Nitgen qualsevol sensor d'empremta o algorisme ?

A diferència dels seus competidors, Nitgen desenvolupa el seu propi sensor i algoritme.

Llegeix més

Quines aplicacions té?

Per a subscriure documents, perquè té el mateix valor d'una signatura manuscrita (legislació espanyola), per a identificar a una persona (DNI electrònic), per a subscriure tràmits judicials i per a control de presència (targetes electròniques dels funcionaris de l'Administració de Justícia de Catalunya), entre altres.

Llegeix més

Què proposa Kimaldi?

Kimaldi proposa dos tipus de lector de DNI:

Llegeix més

Biometria en targeta de proximitat

L'empremta dactilar es memoritza en la targeta de proximitat de l'usuari, el procés d'autentificació de la persona es realitza en el terminal biomètric de manera local

Llegeix més

Targetes electròniques per als funcionaris judicials a Catalunya

Noves targetes identificatives que inclouran la signatura electrònica

Llegeix més