Blog

Conceptes relacionats amb la signatura digita

Diferents conceptes relacionats amb la signatura digital

Llegeix més

Control de Presència

Els terminals de control de presència són equips electrònics que gestionen de manera automàtica l'asistència d'usuaris en un recinte, empresa, edifici d'oficines…

Llegeix més

Què és el passaport electrònic?

El nou passaport electrònic incorpora tecnologia RFID

Llegeix més

Com funcionen els productes de reconeixement d'empremta dactilar ?

En primer lloc, l'usuari deu registrar la seva empremta dactilar per a verificacions futures ( 1:1 ) o identificacions ( 1:N )

Llegeix més

Machine Readable Passport - MRP

La majoria de passaports son MRP (Machine Readable Passport). Estan estandaritzars per la ICAO Document 9303 (una normativa d'estandarització internacional) i tenen una Zona de lectura mecànica (MRZ o Machine Readable Zone). La zona de lectura està normalment a la part inferior del document al començament del passaport.

Llegeix més

Què és la identificació per radiofreqüència activa (RFID Activa) ?

RFID activa és una tecnologia d'identificació basada en la transmissió d'informació mitjançant senyals de radiofreqüència.

Llegeix més

La tecnologia NFC no és només per a pagaments

En general la tecnologia Near Field Communication està vinculada a pagaments mitjançant dispositius mòbils. Però, sense deixar a un costat aquesta utilitat, també podem utilitzar la tecnologia NFC per a altres activitats que ens facilitaran la vida domèstica.

Llegeix més

Codificació de xips sense contacte

La targeta sense contacte no utilitza el contacte físic amb el el lector: es comunica per hiperfreqüències.

Llegeix més