Les targetes, credencials o carnets estan plenament introduïts en la nostra vida, són moltes les aplicacions en les que s'usa una targeta que ens identifica. Aquestes targetes s'imprimeixen amb les impressores de targetes. Aquestes són algunes de les aplicacions més habituals amb targetes impresses-

- Targetes d'empreses:

o Credencials per accedir al lloc de treball (amb foto, control d'accés, etc.)

o Targetes pels visitants

o Targetes de visita

- Targetes per escoles i universitats:

o Estudiants, treballadors o visitants targetes (amb logo, nom, foto, control d'accés, control de presència, etc.)

o Registració de l'estudiant

o Llibreries, préstec de llibres

o Centres deportius, clubs

o Subvencions per al menjar

- Targetes pel Govern i institucions públiques:

o Seguretat social (targeta sanitària)

o Nacional i regional identificació

o Permís de conduir

- Targetes per Oci:

o Targeta de membre (com logo, nom, foto, control d'accés, etc.)

o Targeta d'empleats

o Carnets VIP i targetes per discoteca

- Targetes per Hotels:

o Targeta d'accés per visitants

o Targeta d'accés per treballadors temporals

- Targetes per clients i venda:

o Targetes de fidelització

o Cupons i promocions

o Targetes de membres

o Targetes d'empleats

o Targetes telefòniques.

o Identificació de productes d'alt valor

- Targetes per casinos:

o Targetes d'empleats

o Targetes de fidelitat

- Targeta sanitària:

o Targetes d'empleats

o Registrar i buscar pacients

o Targetes de visitants

o Sanitat / Dental registració

- Targetes pel transport:

o Bons de transport públic

o Carnets de descompte

o Targeta d'usuari per préstec automàtic de bicicletes o car sharing