Originariament les impressores de targetes es dividien entre impressores a color i impredsores monocrom. Actualment la majoria d'impressores imprimeixen tant en color com monocrom depenent de la cinta (ribbon) que s'usi. 

- Impressió a color: 
Per imprimir en color s'usa el procés de sublimació o retransferència tèrmica, sobre el model CMY (acrònim de Cyan, Magenta, Yellow)

- Impressió monocrom: 
Una impressió en monocrom utilitza la transferència directa. Hi ha ribbons monocroms de diferents colors.

En general els ribbons de color ( CMYKO) incorporen també un panel de monocrom perquè d'aquesta manera s'imprimeix la imatge de la targeta usant els panells CMY (per sublimació) i el panell K. La lletra O indica que s'aplica un vernís per protegir la impressió.