Segons les necessitats del disseny de la targeta, aquesta es pot imprimir només a una cara o bé a dues cares. Existeixen impressores preparades per voltejar la targeta automàticament i imprimir a doble cara.

Les impressores de targetes ens permeten imprimir a una o doble cara:

- Una cara: 
La impressió es fa només a una cara

- La impressió a doble cara, o impressió dúplex:
És una caracteristica de les impressores que permet imprimir automàticament d'anvers i revers. Habitualment l'anvers de la targeta s'imprimeix en color i el revers de la targeta s'imprimeix en monocrom.

Algunes impressores de targetes com la Magicard Enduro són actualitzables i permeten ser adquirida per només una cara i a posteriori convertir-la també a doble cara.