Les impressores de targetes  transfereixen una imatge d'un arxiu digital a una targeta. En aquest cas, el procés d'impressió de targetes es fa mitjançant la tecnologia de retransferència tèrmica.

- Retransferència tèrmica:
Els sistemes de retransferència tèrmica disposen de dos etapes amb els seus respectius consumibles. La cinta de retransferència realitza la funció de fixació de la cinta de color CMYKOK obtenint un resultat de qualitat màxima per entorns d'impressió digital. La imatge s'aplica en un film i després aquest es transfereix a la targeta, evitant desgast del capçal i prevenint danys.