Les impressores de targetes serveixen lògicament per imprimir la targeta, però no només per imprimir-la. Les targetes habitualment també estan codificades usant les tecnologies que permeten una identificació automàtica de l'usuari. Pe aquesta raó les impressores estan preparades per imprimir i codificar la targeta en el mateix procés. Hi ha múltiples tecnologies d'identificació aplicables sobre una targeta plàstica per tant la impressora ha d'estar preparada per codificar la targeta amb el codificador adequat.

Hi ha diferents tecnologies d'identificació aplicable a la targeta plàstica. A més les targetes poden tenir part del disseny ja imprès en la targeta, això es recomanable quan s'imprimeixen targetes amb un disseny de fons comú i es personalitzen amb el text, imatge i dades de l'usuari.

Per aquesta raó dividirem entre diferents tipus de targetes.

Segons si són completament blanques o bé preimpresses amb el disseny de fons:

- Targeta plàstica neutra : targeta blanca, sense xip o banda magnètica, ideal per imprimir targetes de visita, etc. Es pot imprimir en codi de barres.

- Targeta preimpressa : són molt útils per un número d'impressió important i amb el mateix disseny. Es personalitzen amb les dades de l'usuari i poden ser targetes codificables amb tecnologia RFID, targeta intel.ligent o banda magnètica.

Segons el tipu de dades a codificar:

- Targeta RFID o de proximitat : les dades són registrats en el xip y no requereix contacte físic amb el lector. Són ideals pels controls d'accés i de presència.

- Targeta intel.ligent, targeta xip o smart card : les dades són registrades en el xip (de memòria o microprocessada). Alguns xips de memòria presenten un medi de codificació i de protecció d'escriptura. Són ideals per firma digital i control d'accés lògic.

- Targeta amb banda magnètica : les dades registrades en la banda magnètica ipossibilitat de personalització. Ideal per targetes de fidelització, pel seu reduït preu.

- Targeta amb codi de barres 

Per llegir una targeta codificada és necessita d'un lector de targetes o terminal de control d'accés o presència.