Lectors magnètics i de codi de barres

Els sistemes de banda magnètica els dividim en dispositius que llegeixen dades (Lectors), i els que poden llegir i gravar informació (Gravadors).

Els sistemes de codi de barres són únicament Lectors

Permeten llegir l'informació de la banda magnètica fent passar la targeta pel lector ...

Lectors de targetes de banda magnètica d'inserció. ...

Un pas més ! Llegeix i grava informació en la banda magnètica de les teves targetes. ...

Lectors de banda magnètica portàtils que funcionen sense connexió al PC. ...

Lectors de codi de barres de targetes...