Perifèrics d'Ordinador

Seguretat Informàtica. L'accés als teus sistemes informàtics, pot ser controlat mitjançant característiques biomètriques dels seus usuaris. Els productes basats en l'empremta dactilar, aplicats a lectors individuals o als ratolins són les aplicacions reines de la categoria. Màxima seguretat al PC i simplicitat d'accés. Oblidi's dels passwords!

Lector d'empremta dactilar de sobretaula connexió PC...

Lector de màxima seguretat amb les més altes prestacions i serveis ...

Lector de màximes prestacions i qualitat òptica immillorable...

Lector d’empremta dactilar de sobretaula per a PC amb connexió USB Plug&Play...

Lector d'empremta dactilar de sobretaula per a PC amb connexió USB Plug&Play ...

Lector d'empremta dactilar i targetes intel.ligents de sobretaula amb connexió USB Plug&Pla...

Lector biomètric d'empremtes dactilars amb certificació FBI PIV i tecnologia de detecció de dit...

Lector d'empremta digital Dual d'avançades prestacions Nitgen eNBioScan-D Plus...

Lector sense carcassa d'empremta dactilar connexió PC...

Llibreries de desenvolupament SDK pert als productes biomètrics Nitgen...

Software de seguretat per a PC’s basat en la tecnologia biomètrica d'empremta digital ...

La lectura biomètrica més segura. Lector USB de venes. ...