Perifèrics d'Ordinador

Seguretat Informàtica. L'accés als teus sistemes informàtics, pot ser controlat mitjançant característiques biomètriques dels seus usuaris. Els productes basats en l'empremta dactilar, aplicats a lectors individuals o als ratolins són les aplicacions reines de la categoria. Màxima seguretat al PC i simplicitat d'accés. Oblidi's dels passwords!

La lectura biomètrica més segura. Lector USB de venes. ...

Lector d'empremta dactilar de sobretaula connexió PC...

Lector de màxima seguretat amb les més altes prestacions i serveis ...

Lector de màximes prestacions i qualitat òptica immillorable...

Mouse amb sensor biomètric d'empremta dactilar incorporat...

Lector d'empremta digital Dual d'avançades prestacions Nitgen eNBioScan-D Plus...

Lector sense carcassa d'empremta dactilar connexió PC...

Llibreries de desenvolupament SDK pert als productes biomètrics Nitgen...

Software de seguretat per a PC’s basat en la tecnologia biomètrica d'empremta digital ...

Lector d’empremta dactilar de sobretaula per a PC amb connexió USB Plug&Play...

Lector d'empremta dactilar de sobretaula per a PC amb connexió USB Plug&Play ...

Lector d'empremta dactilar i targetes intel.ligents de sobretaula amb connexió USB Plug&Pla...

Lector biomètric d'empremtes dactilars amb certificació FBI PIV i tecnologia de detecció de dit...