Electròniques de control per a quioscos i màquines de vending

Electròniques controladores dispensadores de targetes i dispositius de monedes. Ideal per a solucions vending.

Electrònica controladora d'un dispensador de targetes i dispositius de monedes ...