Lector de targetes RFID i tags Actius

La tecnologia de RFID Actius permet la lectura de dades de tags des de llarga distància transmetent en freqüències de microones (2,45 GHz). Aquestes prestacions obren un món de possibilitats per a aplicacions d'identificació, traçabilitat i localització amb la màxima comoditat, fiabilitat i seguretat.

Lectors de RFID actius: identificació, localització i traçabilitat de llarga distància ...

Tags RFID actius: identificació, localització i traçabilitat de llarga distància ...

Terminals de radiofreqüència activa per al control de presència i traçabilitat. ...