Targetes Preimpreses

Les targetes preimpreses permeten una qualidad òptima i un menor cost d'impressió per a volums mitjans/alts. Les targetes preimpreses es personalitzen amb el nom, dades i fotografia de l'usuari amb una impressora de targetes.

Les targetes preimpreses són molt útils per a volums d'impressió mitjà-alt que necessiten impri...