Traçabilitat

Aquestes prestacions obren un món de possibilitats per a aplicacions d'identificació, traçabilitat i localització amb la màxima comoditat, fiabilitat i seguretat.

Lectors per a traçabilitat, localització i identificació a llarga distància ...

Tags per a traçabilitat, localització i identificació a llarga distància ...

Terminals per a traçabilitat, localització i identificació a llarga distància...