Accés i Gestió a instal·lacions esportives

Procés segur i ràpid per a controlar l'accés a una instal·lació esportiva

Les acreditacions d'accés per a centres esportius, solen ser personals i intransferibles, però els directius de centres esportius són conscients que alguns usuaris cedeixen la seva acreditació a familiars i amics, perquè accedeixin il·legalment a la instal·lació.

Els controls d'accés actuals mostren la fotografia del titular de l'acreditació que està accedint a la instal·lació perquè el vigilant o personal de recepció verifiqui si la persona de la fotografia és la mateixa que realment ha passat pel control.

Freqüentment el vigilant i especialment el personal de recepció estan ocupats atenent a altre usuari o poden haver-se absentat. En aquests casos, no hi ha cap control per a verificar que la persona que accedeix a la instal·lació és efectivament el titular de l'acreditació. Amb aquest sistema, s'evita el risc de frau perquè l'usuari s'identifica amb la seva pròpia empremta dactilar.

Una vegada identificat l'usuari, l'aplicació està connectada directament amb la base de dades de gestió de la instal·lació, des d'on es poden configurar els diferents requisits per a l'accés com horaris, inexistència de rebuts retornats, etc.

Aquest control d'accés pot utilitzar-se tant per als accessos de l'exterior com per a controls interns a sales d'ús restringit sense la necessitat que l'usuari hagi de moure's per la instal·lació amb una acreditació que podria extraviar, la qual cosa pot resultar un poc incòmode.

Mecànica d'accés:

1.- L'usuari arriba al control d'accés i introdueïx el seu número PIN ( la identificació de l'empremta sigui 1:1 i la identificació és immediata )
2.- Seguidament, el display del control d'accés li indica que posi el dit en el lector.
3.- Immediatament s'identifica si es tracta de l'usuari correcte i l'aplicació consulta en la base de dades si aquest usuari té permís d'accés en aquest moment.
4.- Si té permís d'accés, el display li indicarà que passi i s'obrirà el torn o barrera de control
5.- Sinó té permís d'accés, el display li indicarà que no pot accedir i el motiu, o que senzillament, passi per recepció.

Descripció

Les acreditacions d'accés per a centres esportius, solen ser personals i intransferibles, però els directius de centres esportius són conscients que alguns usuaris cedeixen la seva acreditació a familiars i amics, perquè accedeixin il·legalment a la instal·lació.

Els controls d'accés actuals mostren la fotografia del titular de l'acreditació que està accedint a la instal·lació perquè el vigilant o personal de recepció verifiqui si la persona de la fotografia és la mateixa que realment ha passat pel control.

Freqüentment el vigilant i especialment el personal de recepció estan ocupats atenent a altre usuari o poden haver-se absentat. En aquests casos, no hi ha cap control per a verificar que la persona que accedeix a la instal·lació és efectivament el titular de l'acreditació. Amb aquest sistema, s'evita el risc de frau perquè l'usuari s'identifica amb la seva pròpia empremta dactilar.

Una vegada identificat l'usuari, l'aplicació està connectada directament amb la base de dades de gestió de la instal·lació, des d'on es poden configurar els diferents requisits per a l'accés com horaris, inexistència de rebuts retornats, etc.

Aquest control d'accés pot utilitzar-se tant per als accessos de l'exterior com per a controls interns a sales d'ús restringit sense la necessitat que l'usuari hagi de moure's per la instal·lació amb una acreditació que podria extraviar, la qual cosa pot resultar un poc incòmode.

Mecànica d'accés:

1.- L'usuari arriba al control d'accés i introdueïx el seu número PIN ( la identificació de l'empremta sigui 1:1 i la identificació és immediata )
2.- Seguidament, el display del control d'accés li indica que posi el dit en el lector.
3.- Immediatament s'identifica si es tracta de l'usuari correcte i l'aplicació consulta en la base de dades si aquest usuari té permís d'accés en aquest moment.
4.- Si té permís d'accés, el display li indicarà que passi i s'obrirà el torn o barrera de control
5.- Sinó té permís d'accés, el display li indicarà que no pot accedir i el motiu, o que senzillament, passi per recepció.

Informació Addicional

Crea una àmplia xarxa de lectors estàndar a llarga distància utilitzant les avantatges del bus industrial CAN. El sistema consta d'un concentrador connectat al port sèrie del PC des d'on podem connectar una xarxa de fins a 1.016 targetes Ndcan, Ndcan Max, Ndcan 16R, etc.
També tenim solucions Ethernet (TCP/IP). Dependrà de l'aplicació la utilització del CAN o del TCP/IP.


Més informació

Tenim una àmplia oferta de lectors biomètrics per integració per adaptar-se a les característiques de l’aplicació. Els postres enginyers tenen un alt coneixement de cada lector, donem suport tècnic de qualitat per aconseguir la integració dels lectors amb el mínim temps de desenvolupament.


Més informació

Contacte

Productes Relacionats

Productes relacionats o complementaris al producte o aplicació.
Tag RFID Actiu SYTAG245-TM
Tag RFID Actiu format polsera
Terminal Kimaldi BioMax Plus
Terminal online i offline per Control d’Accessos i Captura de Dades