Biometria de control de presència per la seu d'una cadena de botigues d'esport

Aplicació de control d'accés i control de presència per als empleats de la seu central d'una important cadena de botigues d'esports.

Cada cop més les empreses comencen a deixar de banda el fitxage manual a través de cartilles i incorporen la tecnologia biomètrica o els sistemes de radiofreqüència, mitjançant els quals es gestiona de forma més eficaç el control de presència de personal.

Aquesta aplicació, portada a terme per un dels nostres distribuïdors, gestiona el sistema de control d'accés i control de presència a través d'una solució amb lector biomètric d'empremta dactilar per dur un control complet i precís sobre els horaris, incidències i resta de moviments de personal de l'empresa.

Per això s'ha integrat el terminal de control d'accés i control de presència online BioMax2 en els torns d'accés al centre de treball. L'alta d'empremta dactilar es realitza des d'un PC a través del lector d'empremta digital Hamster.

L'aplicació es completa amb un software format per quatre mòduls: DcAdmin, DcMonitor, DcLocalitzador i Dcgestió. Els dos primers són imprescindibles per al funcionament de l'aplicació i el seu hardware, els altres dos són complementaris de la informació del sistema.

SISTEMA DE CONTROL D'ACCÉS I CONTROL DE PRESÈNCIA EN EL LLOC DE TREBALL 

La solució té com a objectiu poder portar un control online de les persones que estan dins de l'edifici, els seus fitxages i, depenent de la incidència de fitxage, saber on estan en tot moment, tant dins com fora de l'edifici, i el motiu de l'absència.

A través dels mòduls de gestió es porta a terme el control d'assistència horària i de presència dels empleats.

 • Mòdul DcGestión: permet extraure informes i tenir les dades reals de les hores computades, controlar l'absentisme, saber la quantitat d'hores reals imputades, etc.
  A través d'aquest mòdul es poden extraure diferents informes, com ara el resum d'incidències, resum d'events, incidències horàries i hores totals a imputar.
 • Mòdul DcLocalizador: aquest mòdul apunta a la base de dades d'entrada i salida del personal i es refresca periòdicament (15 segons, o el que s'estableixi). És molt útil per al personal de centralita ja que a través d'ell pot informar les trucades de la ubicació de les persones per les quals es pregunta. També es poden fer cerques de personal o controlar en temps real el nombre de persones que hi ha a l'empresa.
 • Mòdul DcAdmin: Mòdul indispensable per poder donar d'alta o baixa el personal en la solució de control de presència i control d'accés. L'alta es realitza a través d'un PC que té un lector d'empremta digital Hamster amb connexió USB. A més, permet donar d'alta a visites per un període determinat, caducant l'alta en passar el temps predeterminat.
 • Mòdul DcMonitor: Activa els terminals que registren empremtes i envia els registres a les bases de dades per poder tenir accés a la informació obtinguda des dels mòduls anteriors.

A través d'aquests mòduls es gestiona la solució de control d'accés i control de presència al centre de treball. Els empleats han de marcar sempre la incidència que correspongui i l'empresa podrà portar un control exacte de les hores reals imputades, així com de la localització del seu personal, si la situació ho requereix.

Aquesta solució gestiona de manera senzilla les entrades i sortides dels treballadors i les incidències que les generen, agilitant les respostes davant la cerca d'una persona concreta i organitzant de forma clara el personal de l'empresa. És doncs una solució de control d'accés i control de presència senzilla i fiable.

Referència d'aquesta aplicació: 01-1111-61

Productes utilitzats:

Descripció

Cada cop més les empreses comencen a deixar de banda el fitxage manual a través de cartilles i incorporen la tecnologia biomètrica o els sistemes de radiofreqüència, mitjançant els quals es gestiona de forma més eficaç el control de presència de personal.

Aquesta aplicació, portada a terme per un dels nostres distribuïdors, gestiona el sistema de control d'accés i control de presència a través d'una solució amb lector biomètric d'empremta dactilar per dur un control complet i precís sobre els horaris, incidències i resta de moviments de personal de l'empresa.

Per això s'ha integrat el terminal de control d'accés i control de presència online BioMax2 en els torns d'accés al centre de treball. L'alta d'empremta dactilar es realitza des d'un PC a través del lector d'empremta digital Hamster.

L'aplicació es completa amb un software format per quatre mòduls: DcAdmin, DcMonitor, DcLocalitzador i Dcgestió. Els dos primers són imprescindibles per al funcionament de l'aplicació i el seu hardware, els altres dos són complementaris de la informació del sistema.

SISTEMA DE CONTROL D'ACCÉS I CONTROL DE PRESÈNCIA EN EL LLOC DE TREBALL 

La solució té com a objectiu poder portar un control online de les persones que estan dins de l'edifici, els seus fitxages i, depenent de la incidència de fitxage, saber on estan en tot moment, tant dins com fora de l'edifici, i el motiu de l'absència.

A través dels mòduls de gestió es porta a terme el control d'assistència horària i de presència dels empleats.

 • Mòdul DcGestión: permet extraure informes i tenir les dades reals de les hores computades, controlar l'absentisme, saber la quantitat d'hores reals imputades, etc.
  A través d'aquest mòdul es poden extraure diferents informes, com ara el resum d'incidències, resum d'events, incidències horàries i hores totals a imputar.
 • Mòdul DcLocalizador: aquest mòdul apunta a la base de dades d'entrada i salida del personal i es refresca periòdicament (15 segons, o el que s'estableixi). És molt útil per al personal de centralita ja que a través d'ell pot informar les trucades de la ubicació de les persones per les quals es pregunta. També es poden fer cerques de personal o controlar en temps real el nombre de persones que hi ha a l'empresa.
 • Mòdul DcAdmin: Mòdul indispensable per poder donar d'alta o baixa el personal en la solució de control de presència i control d'accés. L'alta es realitza a través d'un PC que té un lector d'empremta digital Hamster amb connexió USB. A més, permet donar d'alta a visites per un període determinat, caducant l'alta en passar el temps predeterminat.
 • Mòdul DcMonitor: Activa els terminals que registren empremtes i envia els registres a les bases de dades per poder tenir accés a la informació obtinguda des dels mòduls anteriors.

A través d'aquests mòduls es gestiona la solució de control d'accés i control de presència al centre de treball. Els empleats han de marcar sempre la incidència que correspongui i l'empresa podrà portar un control exacte de les hores reals imputades, així com de la localització del seu personal, si la situació ho requereix.

Aquesta solució gestiona de manera senzilla les entrades i sortides dels treballadors i les incidències que les generen, agilitant les respostes davant la cerca d'una persona concreta i organitzant de forma clara el personal de l'empresa. És doncs una solució de control d'accés i control de presència senzilla i fiable.

Referència d'aquesta aplicació: 01-1111-61

Productes utilitzats:

Informació Addicional

Els terminals de control de presència i control horari es presenten sota diferents tecnologies biomètriques: biometria facial, biometria vascular i biometria d’empremta dactilar.
Els acabats són diversos i s’adapten a les necessitats específiques de cada client.
Fabriquem i distribuïm terminals de control de presència i treballem conjuntament per donar la solució adequada a cada situació. Explica’ns, què necessites?


Més informació

Contacte

Productes Relacionats

Productes relacionats o complementaris al producte o aplicació.
Lector d'empremta Nitgen Hamster
Lector d'empremta dactilar de sobretaula connexió PC
Terminal biomètric Kimaldi BioMax2 FP
Terminal on-line d'empremta dactilar per Control d'Accés, Presència i Captura de Dades