Control d'accés a un port esportiu

Control d'accés a un port esportiu mitjançant un sistema de trucades perdudes i gestió d'usuaris i permisos via web.

En un port esportiu es dóna un gran trànsit de persones i vaixells, molts d'ells a l'estiu, atracant durant uns dies per després partir. Quan això succeeix els ports esportius han de gestionar un elevat nombre d'accessos mitjançant l'expedició de targetes RFID de control d'accés per a cada client, que després han de ser recollides. Això ocasiona un problema d'entrega i recollida de targetes i un retard en hores punta de gestió dels mateixos.

L'aplicació consisteix en un sistema de control d'accés molt versàtil i adaptable que funciona amb qualsevol interfície RS-232, com poden ser targetes de radiofreqüència, targetes SmartCard, electròniques de control o qualsevol altre dispositiu d'identificació.

En concret, aquest sistema de control d'accés a un port esportiu se centra en l' ús del telèfon mòbil per poder accedir a la instal·lació. Mitjançant una trucada perduda el sistema reconeix el número de telèfon mòbil registrat i permet l'accés de les persones al port.

La gestió d'usuaris i permisos es realitza a través d'una aplicació via web que facilita la modificació i organització de permisos als diferents usuaris.

CONTROL D'ACCÉS A RECINTES A TRAVÉS D'UNA TRUCADA PERDUDA

El sistema de control d'accés a ports esportius s'organitza a través dels números de telèfon mòbil, en substitució o en combinació amb les targetes RFID, que s'enregistren en el sistema.

Quan una embarcació està arribant a port pot transmetre per ràdio els números de telèfon mòbil als que s'ha de donar accés al recinte. Aquests números de telèfon i els noms dels tripulants queden associats al nom de l'embarcació.

Un cop arribats a port la tripulació o viatgers poden accedir al recinte mitjançant els seus números de telèfon, quedant enregistrades les seves entrades i sortides.

Amb aquest sistema es pot donar accés a varis números de telèfon mòbil durant un període de temps determinat, de forma que no fa falta lliurar ni recollir targetes. Aquest sistema de control d'accés també funciona amb qualsevol tipus de targeta RFID o targeta Smart Card, de forma que permet treballar de forma dual, tant amb trucades perdudes com amb targetes RFID.

Una vegada l'usuari arriba al recinte efectua una trucada perduda des del seu telèfon mòbil i el sistema de control d'accés verifica que el número de mòbil està registrat. Si el número és correcte el sistema de control d'accés acciona el relé que obre la porta i permet el pas, si el número no és correcte la puerta romandrà tancada.

El sistema de control d'accés a ports esportius és un sistema online a temps real, les portes estan connectades permanentment a un servidor central de forma que es té un control exhaustivo de qui i quan obre la porta.
El sistema de control d'accés s'organitza a través d'una aplicació web ubicada en el servidor del distribuïdor, el client es connecta mitjançant un usuari i una contrasenya i gestiona les altes i baixes d'usuaris, així com les possibles modificacions dels mateixos.

La gestió del sistema de control d'accés via web permet una alta flexibilitat per al client, ja que li atorga total llibertat per a la gestió dels usuaris, donar-los d'alta o de baixa, modificar-los, etc. Es poden treure informes de control d'accés per portes, grup de portes, client o grup de clients (associats al nom de l'embarcació). Els usuaris queden relacionats a un número de telèfon o a l'ID de la targeta, si el control d'accés es realitza a través de targetes de proximitat.

El sistema de control d'accés a ports esportius s'ha realitzat amb una electrònica de control, podent ser substituït per qualsevol altre lector de proximitat o terminal biomètric sempre i quan tingui connexió RS-232, Smart Card, empremta digital, RFID, etc.

Aquest sistema de control d'accés permet realitzar les modificacions necessàries per a una major adaptabilitat a les necessitats que cada client plantegi, permetent un nombre més elevat de lectors, la combinació entre targetes RFID i trucades perdudes de mòbils, etc. Fins i tot, si es vol muntar una porta nova només és necessari tenir corrent, ja que tota la comunicació entre el sistema s'envia via GPRS.

Es tracta d'un sistema de control d'accés completament configurable i adaptable a cada client, de forma que compleixi totes les necessitats del client.

Referència d'aquesta aplicació: 01-0603-62

Descripció

En un port esportiu es dóna un gran trànsit de persones i vaixells, molts d'ells a l'estiu, atracant durant uns dies per després partir. Quan això succeeix els ports esportius han de gestionar un elevat nombre d'accessos mitjançant l'expedició de targetes RFID de control d'accés per a cada client, que després han de ser recollides. Això ocasiona un problema d'entrega i recollida de targetes i un retard en hores punta de gestió dels mateixos.

L'aplicació consisteix en un sistema de control d'accés molt versàtil i adaptable que funciona amb qualsevol interfície RS-232, com poden ser targetes de radiofreqüència, targetes SmartCard, electròniques de control o qualsevol altre dispositiu d'identificació.

En concret, aquest sistema de control d'accés a un port esportiu se centra en l' ús del telèfon mòbil per poder accedir a la instal·lació. Mitjançant una trucada perduda el sistema reconeix el número de telèfon mòbil registrat i permet l'accés de les persones al port.

La gestió d'usuaris i permisos es realitza a través d'una aplicació via web que facilita la modificació i organització de permisos als diferents usuaris.

CONTROL D'ACCÉS A RECINTES A TRAVÉS D'UNA TRUCADA PERDUDA

El sistema de control d'accés a ports esportius s'organitza a través dels números de telèfon mòbil, en substitució o en combinació amb les targetes RFID, que s'enregistren en el sistema.

Quan una embarcació està arribant a port pot transmetre per ràdio els números de telèfon mòbil als que s'ha de donar accés al recinte. Aquests números de telèfon i els noms dels tripulants queden associats al nom de l'embarcació.

Un cop arribats a port la tripulació o viatgers poden accedir al recinte mitjançant els seus números de telèfon, quedant enregistrades les seves entrades i sortides.

Amb aquest sistema es pot donar accés a varis números de telèfon mòbil durant un període de temps determinat, de forma que no fa falta lliurar ni recollir targetes. Aquest sistema de control d'accés també funciona amb qualsevol tipus de targeta RFID o targeta Smart Card, de forma que permet treballar de forma dual, tant amb trucades perdudes com amb targetes RFID.

Una vegada l'usuari arriba al recinte efectua una trucada perduda des del seu telèfon mòbil i el sistema de control d'accés verifica que el número de mòbil està registrat. Si el número és correcte el sistema de control d'accés acciona el relé que obre la porta i permet el pas, si el número no és correcte la puerta romandrà tancada.

El sistema de control d'accés a ports esportius és un sistema online a temps real, les portes estan connectades permanentment a un servidor central de forma que es té un control exhaustivo de qui i quan obre la porta.
El sistema de control d'accés s'organitza a través d'una aplicació web ubicada en el servidor del distribuïdor, el client es connecta mitjançant un usuari i una contrasenya i gestiona les altes i baixes d'usuaris, així com les possibles modificacions dels mateixos.

La gestió del sistema de control d'accés via web permet una alta flexibilitat per al client, ja que li atorga total llibertat per a la gestió dels usuaris, donar-los d'alta o de baixa, modificar-los, etc. Es poden treure informes de control d'accés per portes, grup de portes, client o grup de clients (associats al nom de l'embarcació). Els usuaris queden relacionats a un número de telèfon o a l'ID de la targeta, si el control d'accés es realitza a través de targetes de proximitat.

El sistema de control d'accés a ports esportius s'ha realitzat amb una electrònica de control, podent ser substituït per qualsevol altre lector de proximitat o terminal biomètric sempre i quan tingui connexió RS-232, Smart Card, empremta digital, RFID, etc.

Aquest sistema de control d'accés permet realitzar les modificacions necessàries per a una major adaptabilitat a les necessitats que cada client plantegi, permetent un nombre més elevat de lectors, la combinació entre targetes RFID i trucades perdudes de mòbils, etc. Fins i tot, si es vol muntar una porta nova només és necessari tenir corrent, ja que tota la comunicació entre el sistema s'envia via GPRS.

Es tracta d'un sistema de control d'accés completament configurable i adaptable a cada client, de forma que compleixi totes les necessitats del client.

Referència d'aquesta aplicació: 01-0603-62

Informació Addicional

Les targetes de proximitat cada vegada s'estan utilitzant més, sobretot pel seu fàcil maneig. No requereixen contacte físic amb el lector i són molt habituals en solucions de Control de Accés.


Més informació

Sistemes per a Control d'Accessos físic a una empresa, recinte, centre esportiu, estadi, etc. Terminals per a Control de Producció de l'empleat. Incorporen lectors magnètics, targeta xip, RFID i biomètrics amb lector empremta digital


Més informació

No es requereix contacte amb el lector, els codis són llegits a distància. Els models de lectura / escriptura permeten grabar el codi desitjat. Ofereixen gran comoditat, durabilitat i altes prestacions.


Més informació

Contacte

Productes Relacionats

Productes relacionats o complementaris al producte o aplicació.