Control d'accés i control de presència amb tecnologia biomètrica vascular en seus corporatives d'alta seguretat

Control d'accés i control de presència en instal.lacions d'alta seguretat mitjançant terminals de lectura biomètrica del patró venós del dit.

La necessitat de portar un control d'accés i un control de presència a diferents zones isegons els permisos de cada empleat, fan que sigui necessari instal.lar un terminal biomètric vascular d'alta seguretat que permeti realitzar tots els controls necessaris i totes les gestions relacionades amb el control d'accés però també amb la gestió de personal.

L'aplicació ha estat portada a terme per un dels nostres distribuïdors.

CONTROL D'ACCÉS BIOMÈTRIC VASCULAR A LES INSTAL.LACIONS D'UNA SEU CORPORATIVA I ALS SEUS ACCESSOS I ESPAIS RESTRINGUITS

L'entorn compte amb diferents zones de producció, tractament de producte, oficines, zona de expedició, etc. Per cada zona existeix un accés restringit al personal autoritzat, cosa que fa necessària la instal.lació d'un control d'accés i presència d'alta seguretat.

Per portar a terme aquest control d'accés i control de presència s'ha utilitzat el terminal de biometria vascular Kimaldi FingerVein, capaç de llegir l'arbre de venes intern del dit.

El funcionamient del terminal biomètric del patró venós del dit és molt senzill d'úsar i està especialment indicat per entorns d'alta seguretat, en els que es necessari un control d'accès a zones restringides.

El terminal biomètric vascular utilitza una tecnologia totalment segura, ja que no deixa rastre i és impossible de falsificar degut a que realitza una lectura del patró venós intern del dit. Aquesta tecnologia és molt útil per entorns en els que es requereixen una alta seguretat, com bancs, centres de dades, punts de control de centrals nuclears, etc.

La lectura del patró intern de les venes del dit és molt més fiable que altres lectures biomètriques i molt menys intrusiva, cosa que aporta seguretat en l'ús del terminal biomètric, tant pels responsables de l'entorn de treball com pels empleats.

El patró venós del dit és una característica única intransferible y no canviant de l'individu i és impossible de falsificar. És ideal per entorns d'alta seguretat de l'empresa.

El terminal de biometria vascular Kimaldi FingerVein s'ha instal.lat en diverses zones estratègiques de l'empresa, per tal de portar a terme un control d'accés y control de presència de tots els empleats, gestionar els permisos d'accés a les diferents àrees de l'empresa i gestionar tots els esdeveniments de la forma més segura, efectiva i ràpida possible.

Referència de l'aplicació: 01-2303-76

Contacte

Productes Relacionats

Productes relacionats o complementaris al producte o aplicació.
Terminal de biometria vascular Kimaldi FingerVein
Terminal de Control d’Accés i Presència amb tecnologia biomètrica de lectura de venes del dit
Lector de venes del dit Hitachi H-1
La lectura biomètrica més segura. Lector USB de venes.