Control de Guixetes Ndcan

Sistema que gestiona l'obertura de les portes de les guixetes

Sistema electrònic que gestiona i controla l'accés a les guixetes d' un club esportiu, gimnàs, balneari o qualsevol instal.lació que tingui guixetes o similar.

Cada guixeta té per la part interior de la porta una electrònica més un lector, aquesta electrònica gestiona l'accés a la guixeta.

Totes les electròniques estan comunicades entre si i estan controlades per un host central. Sistema molt potent, eficient i segur.

Descarrega el catàleg d'aquest producte o aplicació.

Contacte