Control de la despesa d'aigua dels clients

Aplicació realitzada per un dels nostres distribuidors per al control de l'aigua a les dutxes d'un centre esportiu, hotel, camping o apartaments.

Des de fa temps la sequera agreuja el discurs sobre l'aigua i la necessitat de solucions impera en totes les polítiques de gestió de l'aigua. Les propostes són diverses, però la qüestió de fons segueix sent una: com aconseguir un ús racional de l'aigua abans que ens afecti de manera dràstica?

Tenint en compte aquesta complexitat, i la necessitat de gestió racional de l'aigua dels centres i les administracions públiques i privades, un dels nostres distribuïdors ha desenvolupat una aplicació per poder controlar millor la despesa d'aigua que fan els clients de centres esportius, hotels, campings, apartaments d'estiu, etc.

Per això ha implementat un sistema off-line de gestió de clients, mitjançant l'electrònica Kbio 2 amb lector de radiofreqüènciaMifare o de 125kHz, assignant a cada client un tag de pulsera mitjançant el qual podrà controlar el botó d'engegada y parada de la dutxa.

CONTROL DEL CABAL I EL TEMPS DEL TRAM D'AIGUA

El lloc on s'implementa compta amb uns cabalímetres, mitjançant els quals es pot comptabilitzar la quantitat d'aigua que consumeix en les diferents àrees del centre. En concret, per a les dutxes es controla l'aigua mitjançant dues vies: el cabal i el temps.

  • El cabal es controla a través de la combinació de la quantitat d'aigua i la pressió amb la que surt a les dutxes.

  • El temps es controla a través d'un sistema que programa el temps que ha de romandre la dutxa oberta quan s'acciona l'engegada.

Quan el client s'apropa a la dutxa acciona el botó d'engegada de la mateixa mitjançant el tag de pulsera. L'aigua corre durant el temps programat i si el client en necessita més torna a accionar l'engegada de la dutxa amb el tag de pulsera.

Un cop finalitzat el seu ús, i abans que la dutxa s'apagui automàticament, el client podrà tallar el suministre d'aigua per no haver de consumir tot el tram. Per a això simplement haurà d'apropar novament el tag a la dutxa, i es tallarà el pas d'aigua.

Aquesta aplicació és molt útil per llocs que reben una gran afluència de persones que usen les dutxes o l'aigua d'una manera massiva. Així, l'aplicació aporta un valor afegit, ja que es pot aconseguir un ús racional de l'aigua i aportar un valor ecològic i de consum responsable, tan necessari avui en dia.

D'aquesta manera els clients gastaran menys, l'hotel es beneficiarà d'un consum responsable i una menor despesa d'aigua, i permet premiar els clients que gastin menys, per exemple, amb una reducció de la quota del centre esportiu, o amb una reducció de tarifa en la propera estància en un hotel de la cadena.

La solució permet diferents combinacions de tecnologies i terminals off-line, on-line i autònoms.

Referència de l'aplicació: 01-1804-53

Productes utilitzats:

Descripció

Des de fa temps la sequera agreuja el discurs sobre l'aigua i la necessitat de solucions impera en totes les polítiques de gestió de l'aigua. Les propostes són diverses, però la qüestió de fons segueix sent una: com aconseguir un ús racional de l'aigua abans que ens afecti de manera dràstica?

Tenint en compte aquesta complexitat, i la necessitat de gestió racional de l'aigua dels centres i les administracions públiques i privades, un dels nostres distribuïdors ha desenvolupat una aplicació per poder controlar millor la despesa d'aigua que fan els clients de centres esportius, hotels, campings, apartaments d'estiu, etc.

Per això ha implementat un sistema off-line de gestió de clients, mitjançant l'electrònica Kbio 2 amb lector de radiofreqüènciaMifare o de 125kHz, assignant a cada client un tag de pulsera mitjançant el qual podrà controlar el botó d'engegada y parada de la dutxa.

CONTROL DEL CABAL I EL TEMPS DEL TRAM D'AIGUA

El lloc on s'implementa compta amb uns cabalímetres, mitjançant els quals es pot comptabilitzar la quantitat d'aigua que consumeix en les diferents àrees del centre. En concret, per a les dutxes es controla l'aigua mitjançant dues vies: el cabal i el temps.

  • El cabal es controla a través de la combinació de la quantitat d'aigua i la pressió amb la que surt a les dutxes.

  • El temps es controla a través d'un sistema que programa el temps que ha de romandre la dutxa oberta quan s'acciona l'engegada.

Quan el client s'apropa a la dutxa acciona el botó d'engegada de la mateixa mitjançant el tag de pulsera. L'aigua corre durant el temps programat i si el client en necessita més torna a accionar l'engegada de la dutxa amb el tag de pulsera.

Un cop finalitzat el seu ús, i abans que la dutxa s'apagui automàticament, el client podrà tallar el suministre d'aigua per no haver de consumir tot el tram. Per a això simplement haurà d'apropar novament el tag a la dutxa, i es tallarà el pas d'aigua.

Aquesta aplicació és molt útil per llocs que reben una gran afluència de persones que usen les dutxes o l'aigua d'una manera massiva. Així, l'aplicació aporta un valor afegit, ja que es pot aconseguir un ús racional de l'aigua i aportar un valor ecològic i de consum responsable, tan necessari avui en dia.

D'aquesta manera els clients gastaran menys, l'hotel es beneficiarà d'un consum responsable i una menor despesa d'aigua, i permet premiar els clients que gastin menys, per exemple, amb una reducció de la quota del centre esportiu, o amb una reducció de tarifa en la propera estància en un hotel de la cadena.

La solució permet diferents combinacions de tecnologies i terminals off-line, on-line i autònoms.

Referència de l'aplicació: 01-1804-53

Productes utilitzats:

Informació Addicional

Tecnologia RFID, per radiofreqüència: lectura o escriptura a distància. Utilitzi els lectors o gravadors de proximitat per crear solucions més còmodes i de vida més llarga pels seus usuaris.


Més informació

Contacte

Productes Relacionats

Productes relacionats o complementaris al producte o aplicació.
Control d'Accessos Biomètric Kimaldi KBio2
Família de terminals biomètrics per al Control d'Accessos Kimaldi KBio2
Panys electrònics RFID per guixetes
Sistema de panys electrònics per guixetes o casellers controlats per targeta o pulsera de proximitat